ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مثنوی

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
دل ما، چـون چـراغ عـشـق افروخـتخرمن خویشتن به عشق بسوخت
انـجــم افـروز انـدرون عـشـق اسـتعلت حـکم کاف و نون عشق است
چـــون ز قــوت ســوی کــمــال آمــدکـــرســـی تـــخـــت لـــایــزال آمــد
عشـق معنی صـراط عشـاق اسـتعشـق صـورت ربـاط عشـاق اسـت
تـــا ازیــن راه بـــر کـــران نـــشـــویدر خــور خــیـل صــادقــان نــشــوی
چـون تـویی صـورت و تـویی مـعـنـیمـکـن از عـشـق خـویشـتـن دعـوی
خـویشـتـن را مبـین، چـو عشق آمدشـربــت عـشـق بـی خـود آشـامـد
هـر کـه زین بـاده جـرعـه ای بـخـوردبـه تـن و جـان خـویـش کـی نـگـرد؟
انـــــــدرونـــــــی کـــــــه درد او داردهــــرگـــــز او را زیــــاد نــــگـــــذارد
هر مـحـبـت، کـه در دلـی پـیداسـتبـی شـک آن انقطاع غیر خـداسـت
ابجد عشق، هر که خواهند نخستز آنچـه آموخـت لوح ذهن بـشسـت
چــون دلـت تــخــتــه را فـرو شــویـدبــا تــو ایــن راز خــود دلــت گــویــد
ای دل، ای دل، خـمـیـر مـایـه تـوییطـفـل را هسـت شـیر و دایه تـویی
جـای عـشـقـی و جـای معـشـوقـیهــمــگــی از بــرای مــعــشــوقــی
مـی روی در سـرای خــسـتــه دلـاناین کرم بـین تـو بـا شـکسـتـه دلان
مـنزلـش دل شـد و هوایش عـشـقدوستـش دل شد، آشنایش عشقپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.