ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سر آغاز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
بــود در کــنـج خــانـه صــبــح دمـیخــاطـر مـن بــخــود فـتــاده دمـی
غــزلــی دلــپـــذیــر مــی گــفــتــمدرر از عشق دوسـت می سـفتـم
نــفــســی وصــف یـار مــی رانــدمساعتـی لوح دوست می خـواندم
دل ز احــــوال نــــیــــک و بــــد آزادهـر زمـانـم نـتــیـجــه ای مـی داد
عـــقــل گــردون نــورد گــردنــکــشجـمـع کـرده دل از چـهار وز شـش
فـکـر عــالـم نـمـای مـعـنـی خــواندر دمـــاغ خــــیـــال ســـرگـــردان
ذوق لــذت شــنــاس شــاهــد بــازکـرده در عـشــق نـغـمـه هـا آغـاز
طــبــع رعــنـاگــرای شــیـریـن کــارکـرده حــسـن عـروس فـکـر نـگـار
کـلـک نـقـاش خـوی مـعـنـی جـویکرده معنی روان، چو آب بـه جوی
خـامـه نـقـشـبــنـد چــابــک دسـتبـتـکـی چـنـد را صـور مـی بـسـت
آمــد از عــالــم خــفــا بـــه ظــهــوریـک یـک از دل مـعـانـی مـسـتــور
در چــنـان حـالـتــی کـه جــان لـرزددوســت نـاگـاه حــلـقــه بــر در زد
صـــوت بـــر در زنــان، ز قـــرع هــوااز ره گــوش هــوش گــفــت مــرا:
خــیـز و بــگـشــای در، کـه یـار آمـدمــیــوه از شــاخ عــمــر بـــار آمــد
بـی خـبـر گشـت عقل سـرمسـتـمبـیخود از جـای خود بـرون جستـم
بــگـشــودم درش، چــو رخ بــنـمـوددر جــنـت بــه روی مـن بــگـشـود
انـــدر آمـــد، ز مـــاه تــــابــــان تـــرز سـهـی سـرو بــس خـرامـان تـر
ســایــه غــم بــرفــت از ســر مــنکـــافـــتـــاب انــدر آمــد از در مــن
بــر رخـش هـمـچـو مـوی آشـفـتــممست و حـیران شدم بـدو گفتـم:
وه! که بس خوب و دلکش آمده ایمـرحـبـا! مرحـبـا! خـوش آمـده ای
بــس لـطــیـفــی و نـیـک زیـبــایـیحــوری و از بــهـشــت مــی آیـی
آدمــی را چــنــیــن نــبـــاشــد نــورمـلـکـی؟ یا پـری؟ بـتـی؟ یا حـور؟
تــا جـهـان اسـت، مـثـل تـو قـمـریدر نــیــامــد بـــه دلـــبـــری ز دری
چــه مــلــک پــیـکــری! بــنـام ایـزدکآفـــــریــــدت ز روح تـــــام ایــــزد
مــاه رویــی و آفـــتـــاب جـــبـــیــنآدمـی زاده کـسـی نـدیـد چـنـیـن
لــب لــعــلــش، کــزو زنـم لــبــیـککرد اشارت که: «السلام علیک »
گـفـتـمش: صـد دلت فـدای سـلـام«و عـلـیـک الـســلـام و الـاکـرام »
از شــراب غــرور خــوبــی مــســتموزه بـر کند و ساعتـی بـنشست
سـوی اشـعـار گـفـتـه مـی نـگـریـدایـن غـزل بـر ورق نـوشـتـه بـدیـد:پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.