ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سر آغاز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
آن غـــریــبـــان مـــنـــزل دنـــیــیآن عــــزیـــزان جــــنـــت الـــمـــاوی
مــحــرمــان ســراچـــه قــدســیلــوح خـــوانــان ســر نــه کــرســی
ســـالــکــان طـــریــقـــه عـــلــیــاراه داران جــــــاده ســــــفــــــلــــــا
زنــده جــانــان مــرده در غــم یــارمـسـت حـالـان جـان و دل هـشـیـار
پـــادشــاهــان تــخــت روحــانــیغــوطــه خـــواران بـــحـــر نــورانــی
شــاهــبــازان در قــفــس مــانــدهپــیــش بــیــنــان بــازپــس مــانــده
از حـــدود وجـــود گــم گــشــتـــهوز عــقــول و نـفــوس بــگــذشــتــه
به کسی شان، ز دوست پروا، نهسـوخـتــه، چـون ز شـمـع، پــروانـه
همـچـو پـروانـه ز اشـتـیاق رخـشخــویـشــتــن را فــگــنــده در آتــش
در ره دوســـت پـــا ز ســـر کــردهابــــجـــد عـــشـــق را ز بـــر کـــرده
چـون ز کـتـاب دهـر جـیـفـه شـدهبــر ســریـر صــفــا خــلـیـفـه شــده
یـــار خـــود دیــده در پـــس پـــردهتـن بـه جـان مانده، جـان فـدا کـرده
می نخورده شده به بـویی مستدوسـت نـادیـده دل بــداده ز دسـت
بـــر ره یــار مـــنــتـــظـــر مـــانــدهنــمــک شــوق بــر دل افــشــانــده
بـار مـحـنـت کـشـیـده چـون ایـوبزهر فـرقـت چـشـیده چـون یعـقـوب
نـظـر جـان ز جـسـم بـگـسـسـتـهصــدق «مــیـعــاد» بــاز دانــســتــه
کرده از جان بـسوی کوش چوروی«لیس فی جبتی سوی الله » گوی
جـان «اناالحـق » زنان و تـن بـردارفــارغ از جــنـت و گــذشــتــه ز نــار
عـــلــم اتـــحـــاد بـــر بـــســـتـــهلـشـکـر خــشـم و آز بــشـکـسـتــه
بـــن و بـــیــخ خــیــال بـــرکــنــدهگــشــتــه آزاد و هـم چــنـان بــنـدهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.