ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سر آغاز

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
مــطــربــا، نـغــمـه حــزیـن بــر داریــک زمــانــم دمــاغ جــان تــر دار
از نــه آهــنــگ خـــرده عـــشـــاقنـغـمـه ای گـو، ز پــرده عــشــاق
مردم از هجـر دوست، یک دمه ایدل مـن زنـده کـن بــه زمـزمـه ای
تــا مـن انـدر ســمـاع عـشـق آیـممــجــلــس عــاشــقــان بــیـارایـم
نفـسـی بـگذرم ازین پـس و پـیشساعتی بنگرم به هستی خویش
چون که پـی گم کنم ازین هستیراه یـابــم بــه عــالــم مــســتــی
همـچـو مـسـتـان سـمـاع بـرگـیرمنــعــره شــوق دوســت درگــیــرم
ســاعــتــی هـمــچــو آرزومــنـدانز اشــتــیـاق حــبــیـب در مــیـدان
مرغ بـسـمل صـفت، زنم پـر و بـالوآیــم از روزگـــار حـــال بـــه قـــال
شرح عشق محب و حسن حبیببـدهم یک بـه یک علی التـرتـیب:
روز اول، چـــو جـــوهــر انـــســـانمـایـل عـشـق بـود و خـالـی از آن
واهــب اصــل آلــتــی بــخــشــیـدکــه بــدو نــیـک را ز بــد بــگــزیــد
در زمـــانـــه بـــدیـــد تـــو بـــر تـــوحـسـن بـا قـبـح و زشـت بـا نیکـو
گـشــت نـاظـر بــه صــورت هـر دوز صـــــفـــــا و کـــــدورت هــــر دو
چـون شـد اندر دلش صـفـا غـالـبنـشــد او جــز جــمـال را طــالــب
روی زیــبـــا ز روی بـــد بـــگـــزیــدبـد نخـواهد کـسـی، چـو نیکو دید
هـر کـجــا حــسـن دلـربــایـی دیـدچـشـم جـانـش همـی درو نگـرید
هر دمـش کـسـوتـی لـطـیف نمودهـــر زمـــانـــش ارادتــــی افـــزود
هر که عاشـق بـه دیده جـان شـدگـلخـنی وار پـیش سـلطـان شـد:پیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.