ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»حکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/07/31 09:39 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فخرالدین عراقی
پــسـری داشـت شـحــنـه تــبــریـزحــســن او دلـفـریـب و شـورانـگـیـز
خــــلـــعــــت ذات او، ز مـــوزونـــیصــورت لـطــف و صــنـع بــیـچــونـی
شـــیــخ عـــالــم، امــام غـــزالــیآن جـــــهــــان عــــلــــوم را والــــی
گـشــت آگــاه زان گـزیـده خــصــالصـفـتــش فـهـم کـرد از اســتــدلـال
خـبــر حـسـن او بـه شـیـخ رسـیـدصـــبـــر و آرام از دلـــش بـــرمـــیــد
اسـب عـزم از زمـیـن ری زیـن کـردمـــیــل دیــدار آن نـــگـــاریــن کـــرد
از مـی اشـتــیـاق او شـد مـســتپـــای در ره نــهــاد و دل بـــردســت
چـون بـه نـزدیک شـهر رفـت فـقـیرعــرضــه کــردنـد حــال او بــه امـیـر
گفت شحنه که: باشد آن سالوسبـــه امــیــد آمــد و شــود مــایــوس
شیخ صورت پـرسـت و زراق اسـتشــهــره شــیـد انــدر آفــاق اســت
مـــگـــذاریــد انـــدریــن شـــهــرشتــا رود بــاز پــس، کــشــد زهــرش
قـاصـدی شـد ز شـهـر بــر سـر راهکـــرد از آن حـــال شـــیــخ را آگـــاه
چـون که بـشنید شیخ صاحـب درددر دو فـرســنـگ شــهـر مـنـزل کـرد
چـون بـه جـیب افـق فـرو شـد هورروشـنـی شــد ز صـحــن عـالـم دور
شـد بـه خـرگه، هوای بـسـتـر کـرددامــن خــیــمــه پــر ز گــوهــر کــرد
شـحـنـه را نـیـز خـواب در پــیـچـیـدگوش کن تا که او به خواب چه دید:
دیـد در خــواب، کـش رســول خــداداد مـشــتــی مـویـز و گـفــت او را:
بــســتــان ایـن مـویـز و رو حــالــیخــود بــبــر پــیـش شــیـخ غــزالـی
چون درآمد به صبـح شحنه ز خواببــر گـرفـت آن مـویـز و کـرد شـتــاب
شـیـخ چـون دیـد شـحـنـه را از دوردر پــی افـتــاده آن سـرشـتـه ز نـور
پیش از آن کش بـه نزد خویش آوردطـــبـــق پـــر مـــویـــز پـــیــش آورد
کانچـه امشب نبـی بـر تـو گذاشتهان! نشـانش ازین طبـق بـرداشت
مــــــتـــــــالـــــــه روان راه الـــــــهبــه مــویــزی جــهــان بـــرنــد از راه
حـسـن را صـورتـی مـبـیـن و مـدانبـــه مـــویـــزی ز راه بــــاز مـــمـــان
بــاصـره، چــون کـه بــا کـمـال بــودلـــذتــــش راتــــب جــــمـــال بــــود
گـر طـبـیعـت چـشـیـدنـش خـواهـدبــیـنــد و هـم رســیـدنـش خــواهـد
سیب سیمین بـرای چـیدن نیستزو نـصـیـب تــو غـیـر دیـدن نـیـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.