ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سی وچهارم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
جـهان انـدر گـشـاده شـد جـهانیکــه وصــف او نــیــایـد در زبــانــی
حـیاتـش را نـبـاشـد خـوف مـرگـیبـــهــارش را نــگــردانــد خــزانــی
در و دیــوار او افــســـانــه گــویــانکـاوخ و سـنـگ او اشـعـار خـوانـی
چـو جـغـذ آنجـا رود، طـاوس گـرددچـو گرگ آنجـا رود، گردد شـبـانی
بـه رفتـن چـون بـود، تـبـدیل حالینـه نـقـلـی از مـکـانـی تـا مـکـانی
بــخـارسـتـان پــا بــر جـای بــنـگـرز نـقـل حــال گـردد گـلـســتــانـی
بـبـین آن صخـره پـا بـر جـای ماندهچه سیران کرد، تـا شد لعل کانی
بـشوی از آب معنی دسـت صورتکـه طـبـاخـان بـگـسـردنـد خـوانی
مــلــایـک بــیـن بــزایـیـده ز دیـواننـزایـد ایـنـچــنـیـنـی، آنـچــنــانـی
بسی دیدم درختی رسته از خاککی دید از خاک رسته آسمانی؟!
چـو یخرج حـی من میت عیان شدجـمـاد مرده شـد صـاحـب عـیانی
ز قـــطـــره آب دیــدم کــه بـــزایــدقـبـای ، رسـتـمـی، یـا پـهـلـوانـی
نـدیـدم مـن کــه از بــاد خــیـالــیبــرون آیـد بـهـشـتـی یـا جـنـانـی
ز تـرجـیع این غـزل را تـرجـمان کنبـه نوعی دیگرش شرح و بیان کن
ایـا دری کـه صــد رو مـی نـمـایـیهزاران در ز هرسـو مـی گـشـایی
ولـیـک از عـزت و اشـراف و غـیـرتخــفــا انـدر خــفــا انـدر خــفـایـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.