ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»سی و هفتم

RSS
تغییر یافته در 2011/07/27 03:26 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, مولوی
ای بــانـگ و صـلـای آن جـهـانـیای آمــده تـــا مــرا بـــخــوانــی
مــا مــنــتـــظــر دم تــو بـــودیــمشــادآ، کـه رســول لـامـکـانـی
هــیـن، قــصــه آن بــهــار بــرگــوچـون طوطی آن شـکرسـتـانی
افـسـرده شـدیم و زرد گـشـتـیماز زمـــــزمـــــه دم خـــــزانــــی
مــا را بــرهـان ز مـکــر ایـن پــیـرمــا را بــرســان بــدان جــوانـی
زهـر آمـد آن شــکــر، کــه او دادسـردی و فـسـردگـی نـشـانی
پـــا زهـــر بـــیـــار و چـــاره کـــنکـز دسـت شـدیم ما، تـو دانی
زیـن زهـر گــیـاهـمـان بــرون بــرهم موسی عهد و هم شبانی
پــیـش تــو امــانــت شــعــیـبــممــا را بــچــران بــه مـهـربــانـی
تــا سـاحـل بــحــر و روضـه مـا رادر پـیش کـنـی و خـوش بـرانی
تــا فــربــه و بــا نـشــاط گـردیـماز سـنـبـل و سـوسـن مـعـانـی
پــنـهـان گـشـتـنـد ایـن رسـولـاناز نــنــگ و تــکــبـــر مــلــولــان
ای چــشـم و چــراغ هـردو دیـدهمـا را بــقـروی جــان کـشــیـده
مـــا را ز قـــرو مـــیـــار بـــیـــروننـاخــورده تــمــام، و نـاچــریـده
لـاغـر چــو هـلـال مـانـد طـفـلـیســه مــاه ز شــیــر وا بــریــده
بــگـذار بــه لـطـف طـفـل جـان راانـــدر بــــر دایـــه در خـــزیـــده
چـون نـالـه مـا بــه گـوشـت آمـدآن را مــشـــمــار نــاشــنــیــده
در لب، سـر شـاخ سـخـت گـیردهر سـیب که هسـت نارسـیده
از بــیـم، کـه تـا نـیـفـتـد از شـاخمــانــد بــی ذوق و پــژمــریــده
جـان نـیسـت ازان جـمـاد کـمـتـربـــا دایــه عـــقـــل بـــرگــزیــده
سـه بــوسـه ز تــو وظـیـفـه دارمای بــر رخ مـن ســحــر گــزیـده
تــا صــلـح کــنـیـم بــر دو، امـروززیــرا کــه مــلــولــی و رمــیــده
خـامش، کـه کـریم دلـبـرسـت اواخــلـاق و خــصـال او حــمـیـده
هین، خـواب مرو کـه دزد و لولیدزدیـد کــلــاهـت از فــضــولــی
ایـن نـفـس تـو شـد گـنـه فـزاییکـرمـی بـد و گـشـت اژدهـایی
شــب مــرداری، حـــرام خــواریروز اخـــوت و دزد و ژاژخـــایــی
رو داد بـــــخـــــواه از امــــیــــریصـاحـب عـلـمـی، صـواب رایـی
نـبــود بــلـد از خــلـیـفـه خــالـیمخلوق کیست، بـی خـدایی؟!
رنـجـور بـود جـهان بـه تـشـویشبـی عـدل و سـیاسـت و لوایی
بـــیــمــاری و عــلــت جــهــان راشـمـشـیـر بـود پـسـیـن دوایی
هــنــگــام جـــهــاد اکــبـــر آمــدخـیز ای صـوفـی، بـکـن غـزایی
از جــوع بــبــر گــلــوی شــهـوتشـوریـده مـشـو بـه شـوربـایی
تن باشد و جان، سخای درویشایـنـسـت اصـول هـر سـخـایـی
بــگـداز بــه آتــشـش، کـه آتــشمـر خـامـان راسـت کـیـمـیـایـی
خـــامــوش کـــه نــار نــور گــرددسـاقی شـود آتـش و سـقـایی
صـد خـدمـت و صـد سـلـام از مـابــر عــقــل کـم خــمـوش گـویـاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.