ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح ابوالحسن بن علی بن موسی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
رفـت سـرمـا و بـهـار آمـد چـون طـاووسـیبـه سوی سـبـزه بـرون آمد هر محـبـوسی
هر زمان نوحه کند فاختـه، چون نوحه گریهر زمان کبک همی تازد، چون جاسوسی
بــر ســر ســرو زنـد پــرده عـشـاق، تــذروورشـان نـای زنـد، بـر سـر هـر مـغـروسـی
بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی »بــر زنـد بــلـبــل بــر تــارک گـل قـالـوســی
دم هر طـوطـیکـی چـون ورق سـوسـن تـربـاز چـون دستـه سوسن دم هر طاووسی
بــه سـحــرگـاهـان، نـاگـاهـان آواز کـلـنـگراسـت چـون غـیو کند صـفدر در کردوسـی
چـون صـفـیری بـزند کـبـک دری در هزمـانبــزنـد لـقـلـق بــر کـنـگـره بــر، نـاقـوســی
رعـد، پــنـداری طــبــال هـمـی طـبــل زنـدبـر در بـوالـحـسـن بـن عـلـی بـن مـوسـی
آن رئیــس رؤســـای عـــرب و آن عـــجـــمکـه همی ماند بـر تـخـت چـو کیکـاووسـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.