ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در وصف بهار و مدح میرکامگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 05:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, منوچهری دامغانی
انـدر آمـد نـوبــهـاری چــون مـهـیچون بهشت عدن شد هر مهمهی
بـر سـر هر نرگسـی ماهی تـمامشـش سـتـاره بـر کـنـار هـر مـهـی
یا چو سیم اندوده شش ماه بدیعحــلـقــه حــلـقــه گـرد زر ده دهـی
بـــامــدادان بــر هــوا قــوس قــزحبــر مــثــال دامـن شــاهـنـشــهـی
پــنـج دیـبــای مــلــون بــر تــنـشبــاز جــسـتــه دامـن هـر دیـبــهـی
هر کجا پـویی ز مینا خرمنی ستهـر کـجـا جـویـی ز دیـبـا خـرگـهـی
نــرگــس تـــازه مــیــان مــرغـــزارهمچـو در سـیمین زنخ زرین چـهی
سـرو بـالـا دار هـم پـهـلـوی مـوردچـــون درازی در کــنــار کــوتـــهــی
بــوسـتـان افـروز پـیـش ضـیـمـرانچــون نـزاری پــیـش روی فـربــهـی
بـر سـر هر شـاخـسـاری مرغکیبـر زبــان هـر یـکـی بـسـم الـلـهـی
بـوسـتـان مـاننـده مـعـشـوق مـیربــا دگـرگـونـه لـبـاسـی هـر گـهـی
مـیر نـیکـوکـار و مـیر حـقـشـنـاسمـهـربــانـتــر مـیـر و فـرخـتـر مـهـی
آفـــتـــاب روش انـــدر پــــیـــش اوچـون بـه پـیش آفتـاب اندر، سـهی
از زمـین بـر پـشـت پـروین افـکـنـدگــر بــه نـوک نـیـزه بــردارد کــهـی
روز هیجـاهـا بـود کـشـور گـشـایروز مـجـلـسـهـا بـود کـشـور دهـی
عـقـد جــود او هـمـه پــنـجـه بــودخود بـه دست چپ بـود هر پنجهی
از فــراز هـمـت او نـیـســت جــای«نیسـت آنسوتـر ز عبـادان دهی »
آفــریـن بــر مـرکـب مـیـمـون مـیـررفـتـه در یک خـطـوه یکـماهه رهی
مـرکـبـی، طـیاره ای، کـهـپـاره ایشـخ نوردی که کـنی، وادی جـهی
تـیزگوشی، پـهن پـشتی، ابـلقیگـردسـمـی، خـرد مـویی، فـربـهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.