ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تاریخ بنای گرمابه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 22:57 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, وحشی بافقی
طـــواف درگــه پـــیــر حـــقـــیــقـــتاجـازت نیسـت بـی غسـل طریقت
اگــر ره بـــایــدت در خــلــوت خـــاصبــپــرس اول ره حــمــام اخــلــاص
مـعــاذالــه زهـی فــرخــنـده حــمـامکــه آبــش هــســت آب روی ایــام
از آن فــایـض بــه خــلـوتــخــانـه گـلهـوایـی چــون هـوای خــلــوت دل
بـه تـحت الارض خورشید جهان سوزبـه گـلخـن تـابـی او شـب کـند روز
درونـش را بــه چـشـم پــاک بــیـنـانصـفـای خــاطـر خــلـوت نـشـیـنـان
بـــرونـــش را بـــرای تـــربـــیـــت روحبـه هر جـانب در سـد فیض مفتـوح
در فـیـضـش بـه روی کـس نـبـسـتـهدر او وارستگان صف صف نشسته
چــه در بــیـرون در مــانـدی دورن آیبــنـه در مـسـلـخ وارسـتـگـی پـای
گــذر بـــر صــفــه پـــاک اعــتــقــادینشـین بـر فـرش عـجـز و نـامـرادی
کـمر بـند امل را عـقـده کن سـسـتمـیـان آز بـگـشـا چـابـک و چـسـت
گــشــا بــنـد قــبــای خــود نـمــایـیبــرون آ از لـبــاس خــود سـتــایـی
بــنـه از ســر کـلـاه عـجــب و پــنـدارمیارا تـن بـه جبـه ، سر بـه دستـار
عــلــایــق از مــیــان نــه بــر کــرانــهبــزن لــنــگ تــجــرد عــاشــقــانـه
بـــرون آ از صــف بـــالــا نــشــیــنــانبــرو تــا خــلـوت تــنـهـا نـشــیـنـان
بــریـز آبــی ز آب چــشــم نــمــنــاکو گـر آلـایـشـی داری بــشـو پــاک
چـو خـود را شـسـتـی از لوح مناهیز آب گــریـه هــای عــذر خــواهـی
قــدم در مــجــمــع اهــل صــفــا نــهبـرای خـویـشـتـن جـانـی صـفـا ده
گروهی بـین همه از خـویشـتـن عـورز خــود کــرده لـبــاس عــاریـت دور
هــمــه از جــبـــه و دســتــار عــاریبـــرهــنــه از رســوم اعــتـــبـــاری
نـشــیـن و آب گــرم گــریـه پــیـش آرتـو هم آبـی بـه روی کار خـویش آر
بـه سـنگ تـرک کـن پـای طـلب پـاکز چــنـگ قــیـدهـای عــالــم خــاک
تـــوجـــه کـــن بـــه دلــاک هــدایــتکــه آیــد بـــر ســر کــار عــنــایــت
کـشـد بـر سـنگ رحـمت پـاکی جـودتــراشــد مـوی قـیـد بــود و نـابــود
بـنا چـون می شـد این حـمام دلکشکـه آبــش آشـتــی دارد بــه آتــش
تـــفـــکــر از پـــی تـــاریــخ آن رفـــتپـی حـمـام نـقـلـش بـر زبـان رفـت
چـو خـواهی سـال اتـمـامش بـدانیبـگـویـم تـا بـدانـی چـون بـخـوانـی
چو با فیض است و زو نبود جدا فیضطـلـب تـاریخـش از حـمام بـا فـیضپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.