شماره ٩

اصلاح شده در 2011/07/31 08:57 توسط Administrator — دسته‌بندی شده به عنوان: شعر کهن, شیخ بهایی

راه مقصـد دور و پـای سـعـی لنگوقـت همـچـون خـاطـر نـاشـاد تـنـگ
جذبه ای از عشق باید، بی گمانتـا شـود طـی هم زمان و هم مکـان
روز از دود دلـــم تــــاریـــک و تـــارشـب چــه روز آمـد ز آه شـعـلـه بــار
کـارم از هـنـدوی زلـفــش واژگـونروز من شب شد، شبم روز از جنون