حکایت مرد بت پرستی که بت را خطاب میکرد و خدا خطابش را لبیک گفت - Discussion

هیج پیامی برای این صفحه. اولین باش!