از آسمان تا ریسمان

اصلاح شده در 2012/12/26 12:59 توسط a.alavi — دسته‌بندی شده به عنوان: نادر نادرپور, کتابها

در میان سرخ و سبز
آهوانه
از آسمان تا ریسمان
از موج تا اوج
محبوس
از میان چناران
از نیمه ای به نیمه ی دیگر
ای زمین، ای گور، ای مادر
با چراغ سرخ شقایق
برف و خورشید
بهانه ی دوست
خطبه های بهاری
درخت می گوید
دریچه ای رو به شب
دعایی در ژرفای شب
رستخیز
روح القدس
زنی چراغ به دست
سرزنشی در ستایش
سرگذشت