آوار آفتاب

اصلاح شده در 2012/09/26 09:15 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: سهراب سپهری, کتابها

بی تار و پود
طنین
شاسوسا
گل اینه
همراه
آن برتر
روزنه ای به رنگ
ای نزدیک
غبار لبخند
فراتر
شکست کرانه
دیاری دیگر
کوقطره وهم
سایبان آرامش ما ماییم
پرچین راز
آوای گیاه
میوه تاریک
شب هم آهنگی
دروگران پگاه
راه واره
گردش سایه ها
برتر از پرواز
نیایش
نزدیک ای
رویازدگی
موج نوازشی ای گرداب
بیراهه ای در آفتاب
خوابی در هیاهو
تارا
در سفر آن سو ها
ای همه سیما ها
محراب