خاموشی گلوله سربی

اصلاح شده در 2012/12/09 12:12 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: شفیعی کدکنی

ای چشم نیلگونه ی دریا
ترکیب روشنایی شبگیر رستخیز
با ظلمت شبان پس از مرگ
ایینه نگاه غزالان و آهوان
بی رحمی سکوت تو
امشب
در پاسخ ترنم این شور و اشتیاق
خاموشی گلوله ی سربی ست
در خون گرم سینه ی قرقاول جوان