رباعی دوم

اصلاح شده در 2012/12/15 09:59 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: شفیعی کدکنی

شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب
من بودم و جویبار و بیداری آب
وین جمله مرا به خامشی می گفتند
کاین لحظه ی ناب زندگی را دریاب