رباعی ششم

اصلاح شده در 2012/12/15 10:19 توسط m.ghanee — دسته‌بندی شده به عنوان: شفیعی کدکنی

با من سخن تو در میان آوردند
گلبرگ بهار در خزان آوردند
خاموش ترین سکوت صحراها را
با نام تو باز در فغان آوردند